За нас

Кредо: Нашето посвещение

Ние възприемаме архитектурата като предизвикателство. Процесът на създаване – натрупване на пространствени, функционални и емоционални пластове – се ражда в съзнанието ни след щателно проучване и дълбоко разбиране на мисията на клиента. Така се генерира началната визуализация: разнообразни интуитивни образи, обединяващи форма и предназначение. Опитваме се да пренесем тези виртуалности върху ‘лист хартия’. Първата линия е първата стъпка в приключението, където средата е винаги толкова специфична, колкото уникален е нейният контекст. Тя води към безкрайните възможности за зараждане на пространство и форма, съобразени с индивидуалните функционални и естетически нужди.

 

Пространствата, които всички ние обитаваме, подсъзнателно влияят на начина, по който мислим и действаме. Ето защо подхождаме с голяма отговорност към процеса на трансформиране на пространството и създаване на индивидуална среда за всяка конкретна цел и общност. Използват се прогнозни анализи, базирани на данни, за да дадем възможност на клиента да вземе разумни първоначални и последващи инвестиционни решения. Превръщането на архитектурната концепция във физическа единица допълнително представлява динамично съчетаване на наука и емоция, разум и интуиция. Архитектурата е изкуство, което се създава не само от архитекти – тя изисква хармония, нещо повече – обединяване на знанията и опита на всички заинтересовани страни в процеса на реализация – инвеститори, експерти по обществено здраве, лекари, пациенти, регулаторни органи, юристи, инженери, строители, строителни специалисти.

Нашата лига: Ние формираме бъдещето на здравното пространство

Ние сме мултикултурен и интелигентен екип, който си сътрудничи. Възприемането на подход за далечно предвиждане осигурява пространствени решения, които преодоляват десетилетията и се съобразяват с постоянно развиващите се медицински и фармацевтични технологии. Никога не правим компромиси, когато става въпрос за качество на дизайна и детайлите към нашата силно въздействаща архитектура, ориентирана към пациента. Предоставяйки пространство и оборудване, които да позволят на лекарите и медицинските специалисти да се ориентират към човека, с дълбока съпричастност към пациентите и семействата, ние сме много наясно с нарастващите оперативни разходи в здравеопазването, които трябва да бъдат съчетани с драматичните нужди за подобряване на медицинските резултати за застаряващото население в Европа.

Опит и експертиза: Архитектура, ориентирана към пациента

Архитектурно и Строително Бюро Хелвеция предлага най-добрата експертиза в проектирането в изключително специфичните области на здравеопазването и фармацията: високотехнологични, многопрофилни, големи по обем и специализирани болници, медицински центрове за болнично и доболнични лечение и дневен стационар, фармацевтични производства, проектиране и изпълнение на чисти помещения (клас А). Имаме над 25 години опит в проектирането на складове и логистични сгради, офис сгради, проектиране на аптеки за търговия на дребно. Портфолиото ни включва редица реализирани проекти за еднофамилни къщи и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, интериорен и мебелен дизайн. Участваме активно във всички етапи на проектирането – проучване, концептуално проектиране, схематичен проект, разработване на проекти, интериорен дизайн, дизайн на системи от специализирани мебели и обзавеждане, елементи за визуална комуникация, строителна документация, офериране на строителството, администриране на строителството. Нашата специализация в областта на интериорния дизайн допълнително дава възможност за цялостен подход към всяка поръчка и цялостно изпълнение на архитектурната концепция.