За нас

Кредо

Ние възприемаме архитектурата като предизвикателство. Създаването на обекти – съвкупност от пространствени, функционални и емоционални слоеве – започва в нашето съзнание. Там се генерира началната визуализация на множество интуитивни образи, съчетаващи форма и предназначение. Ние се опитваме да изразим тези виртуалности върху лист хартия. Първата линия е приключение. Тя отваря пътя към безкрайните възможности за моделиране на формата и пространството, съобразно персоналните функционални и естетически нужди. Сградите, които всички ние обитаваме, влияят върху мисленето и действията ни, без никой реално да го осъзнава. Ето защо ние подхождаме високо отговорно към процеса на трансформация на пространството и създаването на индивидуална среда за всяка специфична функция и човешка общност. Реализацията на архитектурния чертеж в завършен елемент е процес, невъзможен без съгласуваното действие на наука и разум, емоция и интуиция. Архитектурата е изкуство, което не се създава само от архитекти – необходимо е единение между знанията и опита на всички градивни сили, участващи в процеса на реализацията – конструктори, инженери, строители.

Награди

„Сграда на годината“ 2004г, категория „Производствени сгради“ – за „Фармацевтично предприятие Чайкафарма, град Пловдив“

„Сграда на годината“ 2017г, категория „Сгради здравеопазване“  – за „МБАЛ Сърце и Мозък, град Плевен“

„Архитектон“ 2018г. – Диплом за номинация – за „МБАЛ Сърце и Мозък, град Плевен“

„Сграда на годината“ 2021г, категория „Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение – сгради здравеопазване“

Сертификати

Опит

„Архитектурно и Строително бюро Хелвеция“ осигурява най-добрата експертиза в проектирането на сгради в сферата на здравеопазването и фармацията: лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, фармацевтични производства, планиране на чисти помещения с изисквания за клас на чистота и стерилност. Притежава богат опит в изграждането на складови и логистични сгради, офиси, търговски аптечни комплекси. Реализирани са също многобройни проекти на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, интериори. Дейността обхваща всички етапи на проектантския процес – проучвания, идейни, технически и работни проекти, интериорни разработки, дизайн програми от изделия за обзавеждане и елементи за визуална комуникация, както и авторски надзор по време на строителството. Специализацията в областта на интериорното проектиране допринася за детайлната разработка на всички елементи от пространството и по този начин се постига цялостна реализация на планираната концепция.

Публикации

Списание „Градът“, Декември 2021, стр. 310-315

Link

Списание „Градът“, Декември 2017, стр. 158-167

Link

Списание „Вагабонд“ 04.01.2021

Link