Archive

Проектирането на обектите включва подробно разработена интериорна част за всеки компонент от функционалната структура с интериорни композиции от материали, осветление и обзавеждане и оборудване. Изработват се персонални проекти за подвижното и неподвижното обзавеждане. Предмет на проектиране са също рекламните и информационните елементи в сградите, както...