Archive

Година: 1998 г. , преустройство през 2017 г. Описание: Функционалната композиция обединява в единна структура индивидуални работни кабинети, работни пространства от типа open space, заседателни зали, многофункционална зала, зона за хранене и рекреация. Системите от преградни стени и двойни подови конструкции осигуряват гъвкавост при използването на...