Archive

АВТОМАТИЗИРАН СКЛАДОВ КОМПЛЕКС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАКЕТИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ Година: в процес на проектиране Описание: проектът предвижда изграждане по системата Rack Supported Building - инженерингово решение за изпълнение на складови сгради, при които стелажната система е и носеща конструкция на сградата. Автоматизираната палетна система Mobile Racking е...