Archive

Година: 2008 – 2013 г. Описание: Високотехнологични болнични комплекси, специализирани за лечение на сърдечно съдови заболявания. Във всяка болница е изпълнен съвременен сектор за инвазивна кардиология, оборудван с ангиографски апарат, както и интензивно отделение, кардиологично отделение, лаборатории....