Archive

Изграждането на пространства, в които водещи са изискванията, свързани с хигиена и стерилност, се основава на спазването на определени критерии, които ги отличават съществено от други видове помещения. Помещенията, обозначавани с термина „чиста стая” имат за цел да осигурят среда с ниско ниво на замърсители...