ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Category
Фармацевтични производства
About This Project

ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО – ЧАЙКАФАРМА, ГРАД ВАРНА

Година: 2000 г. , разширение през 2014 г.

Описание: Първата GMP сертифицирана производствена база в България, която наложи световните стандарти за индустрията в целия регион. Специализираната производствена линия за първична и вторична опаковка на антибиотични лекарствени форми е ситуирана в комплекс от „чисти стаи“. При разширението на производството допълнително е изградена зона за асептично пълнене на сухи антибиотични форми в стерилни флакони, удовлетворяваща съвременните изисквания за параметрите на средата в помещения за работа с антибиотични продукти.

ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ – ЧАЙКАФАРМА, ГРАД ПЛОВДИВ

Година: 2004 г., разширение през 2010 г.

Описание: Основна част от комплекса е производствената зона за твърди дозирани лекарствени форми (обвити и необвити таблети), оборудвана с машини за гранулиране, сухо смесване, таблетиране и обвиване на таблети, както и 6 линии за опаковане и една за етикетиране. Обособена е специфична функционална структура от „чисти стаи“, в които прецизно се контролира комплекс от параметри на работната среда – температура, влажност, надналягане, кратност на въздухообмен. Останалите зони от комплекса включват химична и микробиологична контролна лаборатория, както и складово стопанство за суровини и готова продукция. Отделен сектор представлява маркетинговия център с офис пространства и многофункционална зала за конгреси, лекции, семинари и презентации с капацитет за 200 участници.