БОЛНИЦА „СЪРЦЕ И МОЗЪК“ (СЕВЕР), ПЛЕВЕН

Category
Многопрофилни болници
About This Project

Година: 2016

Описание: Високотехнологичен болничен комплекс с рационално и хармонично архитектурно решение, основен приоритет на което е създаването на всички необходими условия за провеждане на активен лечебен процес. Проектирането е пряко обвързано с нововъведенията в методите на лечение и съвременните постижения на медицинската техника. В операционния блок е изпълнена уникална по рода си хибридна операционна зала с апарати за образна диагностика: интраоперативен ангиографски апарат,  единствен по рода си в България и интраоперативен ядреномагнитен резонанс, първия и засега единствен в югоизточна Европа.

Създадената в целия комплекс среда е целенасочено „терапевтично” ориентирана приоритетно към пациентите и процеса на оздравяване. Обемно пространствената композиция, материалите на ограждащите повърхности, цветът, естественото и изкуственото осветление – всички компоненти на интериорния образ са активно използвани. Просторното дворно пространство е планирано с подходящо югоизточно изложение и съдържа специално подбрани елементи за рекреация. Композицията е аранжирана с елементи за раздвижване и рехабилитация /стълби и рампи с лек наклон/, като по този начин е използвана като активен участник в лечебния процес.

При изграждането на сградата са спазени изискванията за енергийна ефективност. Всички инсталации са високо ефективни и енергоспестяващи. Системите са снабдени с ВМС център, оптимизиращ енергийните разходи.