БОЛНИЦА „СЪРЦЕ И МОЗЪК“ (ЮГ), ПЛЕВЕН

Category
Многопрофилни болници
About This Project

Година на построяване: 2019г. – 2020г.

Във втората фаза на възложението сме подобрили и усъвършенствали допълнително холистичния си подход. Макар и разраборен съгласно строгите рамки на технически и функционални изисквания, централно звено в концепцията на дизайна са пациентът и неговото оздравяване. Подобряването на пациентското преживяване едновременно със задоволяването на нуждите на медицинските специалисти и терапевтичния процес беше  ядрото на нашата работа от фазата на разработване на предварителна концепция до самото завършване на строежа.

За първи път в България, завършването „до ключ“ на втората фаза на строителството на Многопрофилна Болница „Сърце и мозък“ Плевен (инвестиция на зелено), бе постигнато само за 12 месеца. Проектът включва първокласен медицински онкологичен център, осигуряващ диагностика, високотехнологична терапия и дългосрочно наблюдение на състоянието на пациентите на най-високо ниво, достъпно само в най-големите онкологични центрове в Европа и САЩ. Клиниката за лъчелечение, която разполага с Гама нож, линеен ускорител, 4D скенер, дозиметрично оборудване, както и поддържащата инфраструктура, база данни и софтуер за планиране, изпълнение и контрол на качеството, дава възможност за най-усъвършенстваната и прецизна лъчетерапия и радиохирургия на цялото тяло и в частност на мозъка и централната нервна система.

Най-предизвикателната задача по време на проектирането и строителството беше интегрирането на тежкото (над 40 т.), високо дозиращо, излъчващо йонизиращо лъчение оборудване в архитектурната композиция. Подземните бункери с бетонни стени и тавани с дебелина над 2 м осигуряват необходимата защита, както и цялата инфраструктура за изключително прецизната радиохирургия.

Нашата цел беше да включим тази модерна технология безпроблемно в интериорната концепция, създавайки среда, която се фокусира върху пациентското преживяване. Решенията за интериорен дизайн допълнително развиват мащабираните комуникационни пространства, ясните линии и цветови схеми от първата фаза на проекта, засилващи чувството за увереност и благосъстоянието на пациентите.