ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защита на лица подаващи сигнали

 

Лице, отговарящо за разглеждането на сигнали:

 

Николай Зайнелов
Телефон: +359 2 9603 767
e-mail: [email protected]

 

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали
Правила за вътрешено подаване на сигнали