Услуги
1863
page-template-default,page,page-id-1863,bridge-core-3.1.2,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Изследвания

 

Извършваме задълбочен анализ на комисионите на клиентите и техните инвестиционни цели. Проучваме правната и регулаторната рамка по отношение на конкретната функция. Проучваме геоложките, топографските и климатичните условия. Проучваме различни възможности за реализация на концепции, като извършваме SWOT оценки.

Градско планиране

 

Започваме концепцията си за дизайн в мащаба на градското планиране. Качеството на живот във всяко заградено пространство зависи от контекста на неговото създаване, комуникацията с околната среда и конкретната утилитарна цел. Така определяме позицията, границите и размерите на обекта, цялостното ситуационно, функционално и обемно решение и обмена му със заобикалящата го територия, като се съобразяваме с транспортната свързаност и други градоустройствени предпоставки. Освен външните форми и композиции, градоустройственото планиране е мощен инструмент за въздействие върху емоционалното и културното възприятие.

Архитектурен дизайн

 

Приспособяваме архитектурния, конструктивния, технологичния и инсталационния дизайн към всяка поръчка. Архитектурният компонент на проекта определя съдържанието и очертанията на бъдещата сграда, начина, по който тя се вписва в архитектурния и екологичния контекст, разработването на устойчива, здравословна, хигиенична, безопасна и достъпна структура. Определяме начините и средствата за реализация на различните продукти (строителни материали, оборудване, възли и системи) чрез подробно планиране на конкретни строителни елементи.

Интериорен дизайн

 

Определяме композицията на вътрешното пространство, като имаме предвид функцията на всяка част от сградата и необходимите взаимовръзки, за да отговорим на технологичните, ергономичните, акустичните и други изисквания. Обръщаме специално внимание на всички елементи на интериора: под, стени и тавани, позициониране на вградени и свободно стоящи мебели, позициониране на осветителни елементи от гледна точка на общия контекст на пространството, включване на артефакти.

Управление на проекти

 

Професионалната архитектурна подкрепа, предоставяна на строителните специалисти, е необходима по време на етапа на строителство, за да се гарантира правилният избор, ефикасността и ефективността на техническите решения. Строителният надзор е от изключителна важност, за да се гарантира адекватно и успешно изпълнение на проектната концепция във висококачествен архитектурен резултат.

Интелигентни градове, интелигентни сгради

 

Интегрираме традиционните концепции за архитектурен дизайн в контекста на съвременния изкуствен интелект. Предвиждаме бъдещето на архитектурата да не бъде тържествено посветено на отношението един клиент – една сграда, а по-скоро на едно взаимосвързано и постоянно променящо се общество, което изисква по-комплексен подход към пространството и функцията, формата и предназначението.

 

Интелигентният град е градска зона, която използва различни видове електронни сензори за събиране на данни, за да предоставя информация, която се използва за ефективно управление на активите и ресурсите. Това включва данни, събрани от гражданите, устройствата и активите, които се обработват и анализират за наблюдение и управление на трафика и транспортните системи, електроцентралите, водоснабдителните мрежи, управлението на отпадъците, правоприлагането, информационните системи, училищата, библиотеките, болниците и други обществени услуги. Концепцията за интелигентен град интегрира информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и различни физически устройства, свързани към мрежата (интернет на нещата или IoT), за да оптимизира ефективността на градските операции и услуги и да се свърже с гражданите. Технологията на интелигентния град позволява на градските служители да взаимодействат директно както с общността, така и с градската инфраструктура и да наблюдават какво се случва в града и как се развива градът.

 

Като първа стъпка вече започнахме да внедряваме технологията за интелигентни сгради – както индустриални, така и жилищни. Това изисква интегриране на системите за управление на сградите на всички нива и осигуряване на гъвкаво разпределение на пространството – по този начин сме в състояние постоянно да наблюдаваме сградните екосистеми и да интерпретираме постоянно променящите се нужди в конкретни решения.