About This Project

Болница ‚Сърце и мозък‘ Бургас е високотехнологично лечебно заведение от най-висок клас, насочено към лечението на широк спектър от заболявания. Компактната 11-етажна схема помещава множество различни клиники с най-високо 3-то ниво на медицинска компетентност (национални медицински стандарти) и 14 операционни зали, включително хибридна ОТ с интраоперативна ангиография. Сградата отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност и използва интелигентни енергоспестяващи решения, включително BMS за оптимизиране на потреблението на енергия.

Date
Category
Многопрофилни болници