About This Project

Мащабният високотехнологичен болничен комплекс има органичен архитектурен дизайн. Пригоден да осигури плавното протичане на всички сложни процеси за провеждане на високоспециализирани медицински процедури и първокласна здравна грижа за пациентите. Разполага с 24 клиники, 7 лаборатории, мащабен сектор за образна диагностика, 20 операционни зали, една от които е оборудвана с апарат за интраоперативна ангиография. Проектът включва първокласен сектор за медицинска онкология, съвременна и достъпна диагностика, високотехнологична персонализирана терапия и дългосрочно проследяване на пациентите. Клиниката по лъчелечение е оборудвана с линеен ускорител, 4D скенер, дозиметрична апаратура, поддържаща инфраструктура, база данни и софтуер за планиране, изпълнение и контрол на качеството, което позволява реализирането на най-сложните процеси в това направление и високопрецизно лечение. Сградата отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност и използва интелигентни енергоспестяващи решения, включително BMS център за оптимизиране на потреблението на енергия.

Date
Category
Многопрофилни болници