About This Project

Поръчките включват подробен проект за интериорен дизайн за всеки функционален елемент на схемата, интериорни решения за материали, осветление, обзавеждане и оборудване. Създават се индивидуални проекти на всички вградени и свободно стоящи мебели. Обхватът на поръчките включва и рекламните, информационните и визуалните комуникационни елементи в сградата, като част от концепцията за цялостен дизайн.

Category
Интериорен и и цялостен дизайн