About This Project

7 извънболнични медицински центрове в София, Плевен, Велико Търново, Ямбол, Варна, Шумен, Стара Загора

 

Извънболнични медицински центрове, разполагащи с лекарски кабинети, рентгенология, кабинети за лечение и лаборатории. Модерното оборудване улеснява предоставянето на първокласна извънболнична медицинска помощ.

Date
Category
Медицински центрове