About This Project

ЧАЙКАФАРМА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

 

Година на завършване 2000 г. (Фаза 1), 2014 г. (Фаза 2)

 

Първото сертифицирано по GMP производствено съоръжение в България, което пионерски въвежда международните стандарти за фармацевтично производство в региона. Включва специализирана линия за първично и вторично опаковане, разположена в сектор с чисти помещения. По време на втората фаза е добавена линия за асептично пълнене на сухи антибиотици в стерилни форми, напълно съобразена с най-новите стандарти и изисквания за параметрите на средата за производство на антибиотици.

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ НА ЧАЙКАФАРМА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

 

Година на завършване 2004 г. (Фаза 1), 2010 г. (Фаза 2)

 

Комплексът включва производствена линия за твърди лекарствени форми (обвити и необвити таблетки), гранулиране, сухо смесване, таблетиране, оборудване за нанасяне на покрития, 6 опаковъчни линии и линия за етикетиране. Съоръжението включва специален сектор за чисти помещения с високопрецизен контрол на качеството на въздуха – температура, относителна влажност, въздушен поток, свръхналягане, смяна на въздуха и др. Съоръжението съдържа лаборатории за химически и микробиологичен контрол и складове за суровини и готови продукти. Административният сектор включва бизнес офиси, маркетингов център и голяма многофункционална зала с 200 места.

Category
Фармацевтични производства