About This Project

Високотехнологично болнично съоръжение с логичен и органичен архитектурен дизайн, пригоден да осигури безупречно настаняване на високоспецифични медицински процедури и практики. Концепцията се основава на последните иновации в терапевтичните методи и медицинското оборудване. Разполага със седем операционни зали, като една от тях е уникален хибриден операционен блок, оборудван с най-съвременни технологии за образна диагностика: интраоперативна ангиография и интраоперативна ЯМР система – първите и единствени в Югоизточна Европа.

 

Цялостната атмосфера е особено „терапевтично“ ориентирана, за да подобри положително преживяването на пациентите в болницата и да подпомогне оздравителния процес. Композицията на пространството и масите, довършителните материали, цветовете, естествената и изкуствената светлина – всички средства на интериорния дизайн са използвани целенасочено.

 

Просторната градина е обърната на югоизток и предлага определени функции за отдих. Ландшафтът включва паркур в подкрепа на ремобилизацията и физическата рехабилитация на пациентите (стъпала и рампи с нисък и постепенно нарастващ наклон). По този начин външното пространство става активна част от цялостния терапевтичен процес.

 

Сградата отговаря на всички стандарти за енергийна ефективност. Всички инсталации са високоефективни и енергоспестяващи. Всички механични и електрически системи се контролират от BMS, което оптимизира потреблението на енергия.

Date
Category
Многопрофилни болници