About This Project

За втория етап на тази поръчка ние допълнително подобрихме и усъвършенствахме нашия цялостен подход. Макар и разработен в строгите граници на техническите и функционалните изисквания, в центъра на дизайнерската концепция отново беше пациентът и неговото лечение. Подобряването на преживяването на пациента, като същевременно се задоволяват нуждите на медицинските специалисти и терапевтичния процес, беше в основата на нашата работа от етапа на предварителната концепция до завършването на строителството.

 

За първи път в България строителството до ключ на втория етап на Многопрофилна болница за активно лечение ‚Сърце и мозък‘ Плевен (инвестиция на зелено) беше завършено само за 12 месеца. Проектът включва първокласен медицински онкологичен център, осигуряващ диагностика, високотехнологична терапия и дългосрочно наблюдение на състоянието на пациентите на най-съвременно ниво, достъпно само в най-големите онкологични центрове в Европа и САЩ. Клиниката по лъчетерапия, която разполага с Гама нож, линеен ускорител, 4D скенер, дозиметрична апаратура, както и поддържаща инфраструктура, база данни и софтуер за планиране, изпълнение и контрол на качеството, позволява най-сложната и прецизна лъчетерапия и радиохирургия на цялото тяло, особено на мозъка и централната нервна система.

 

Най-сложната задача по време на проектирането и строителството беше интегрирането на тежкото (над 40 тона) оборудване, излъчващо йонизиращо лъчение с високи дози, в архитектурната композиция. Подземните бункери с бетонни стени и тавани с дебелина над 2 м осигуряват необходимата защита, както и цялата инфраструктура за изключително прецизната радиохирургия.

 

Нашата цел беше да включим тази авангардна технология безпроблемно в концепцията на интериора, създавайки среда, която се фокусира върху преживяването на пациента. Интериорните дизайнерски решения доразвиват мащабните комуникационни пространства, ясните линии и цветовите схеми от първата фаза на този проект, като подкрепят увереността и благополучието на пациентите.

Date
Category
Многопрофилни болници